Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Onze speeltuin kan alleen in stand gehouden worden door de inzet van de vele vrijwilligers. Zij steunen ons door de speeltuin open te houden en te helpen bij de jaarlijkse collecte. Ook verzorgen zij de verkoop van ijs, chips, snoep en drank.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Heb je eens in de paar weken twee tot drie uurtjes tijd en mocht je willen helpen onze speeltuin (vaker) open te houden. Of helpen met de jaarlijkse collecte of het onderhoud van de speeltuin, stuur dan geheel vrijblijvend een e-mail naar contact.speeltuinhetwipke@gmail.com.

De kinderen van Oirsbeek (en omgeving) zullen je inzet zeker waarderen! Alle hulp is welkom. Kom langs, meld je aan, of spreek een van ons aan:

Sven Kools (voorzitter), Noortje Wijshoff (penningmeester), Joyce Habets (secretaris), Bonny Driessen (verhuur), Marga Maas (algemeen bestuurslid), Kim Duijzings & Loes Verbiesen (vrijwilligers).

open.png

Openen & sluiten

father.png

Toezicht

candy.png

Snoepverkoop

savings.png

Collecte

toolbox.png

Onderhoud

Vrijwilligers Wipke