Bestuur

Maak kennis met het bestuur

Hallo!

Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom de speeltuin. Van de financiën tot het werven en coördineren van vrijwilligers en het onderhoud. Samen met onze vrijwilligers houden we de speeltuin draaiende voor de kinderen van Oirsbeek (en omgeving). We zien jullie graag in de speeltuin of op een van de Wipke evenementen.

  • Sven Kools: Voorzitter
  • Noortje Wijshoff: Penningmeester
  • Joyce Habets: Secretaris
  • Bonny Driessen: Verhuur
  • Kim Duijzings: Vrijwilligers
  • Loes Verbiesen: Vrijwilligers
  • Marga Maas: Algemeen bestuurslid
1995-04-24-LD-Opening-speeltuin-het-Wipke
Het Wipke

Een korte geschiedenis

Begin 1992 werd het initiatief genomen tot oprichting van een speeltuin in Oirsbeek. Hiertoe werd op 2 juli 1992 de stichting WIPKE opgericht. WIPKE staat voor Wederzijds Initiatief Plaatselijke Kinderspeeltuin Exploitatie. De stichting werd opgericht met als doel: het tot stand brengen van een kinderspeeltuin te Oirsbeek en de verdere exploitatie hiervan.

De activiteiten in 1992 bleven beperkt tot vergaderen en plannen. In 1993 nam stichting WIPKE deel aan de Bevezomarkt en kweekte met zijn infostand veel goodwill bij de plaatselijke bevolking. Voor het overige bleven ook in 1993 de activiteiten beperkt tot vergaderen en plannen. Het wachten was op de gemeente Schinnen, welke eerst haar notitie speelgelegenheid moest aanpassen.

In 1994 kwam groen licht en konden de plannen uit de vergaderingen worden omgezet in daden. Tevens werd overeengekomen dat WIPKE gratis gebruik zal mogen maken van het terrein gelegen aan de Limietweg in Oirsbeek.

Eind 1994 werd de zandbak aangelegd en werd er een omheining geplaatst rond het terrein. Verdere activiteiten vonden niet plaats omdat Jantje Beton bij de door haar te verstrekken subsidie als voorwaarde had gesteld dat deze eerst moest zijn toegekend en dat dan pas met de realisatie van een en ander mocht worden gestart. Op 13 februari 1995 kwam groen licht van Jantje Beton en op 23 april 1995 was de opening van de speeltuin een feit.