Sponsoring

Wij heffen GEEN entree en dat willen we graag zo houden. Dit betekent wel dat er via andere wegen geld moet binnenkomen om de voortgang en vernieuwing te garanderen. Ook hebben we nog tal van wensen en ideeën om de speeltuin nog mooier en toegankelijker te maken.

Wilt u een bijdrage (financieel, materialen) leveren aan de verdere opbouw van onze speeltuin? Ons bankrekeningnummer is NL74 RABO 0156 3691 25 of neem contact op via contact.speeltuinhetwipke@gmail.com. De opbrengsten komen volledig ten goede aan activiteiten en de verdere inrichting van de speeltuin.

Collecte

Eén week per jaar komen de vrijwilligers van onze speeltuin langs de deur in Oirsbeek voor onze jaarlijkse collecte. Alleen met uw bijdrage kunnen we de speeltuin in stand houden en de toegang gratis blijven aanbieden. Iedere bijdrage groot of klein is heel erg welkom en wordt zeer gewaardeerd. Namens de kinderen van Oirsbeek bedankt!

Bedankt!

Vrienden van het Wipke

Wij danken de volgende bedrijven/organisaties voor hun steun aan onze speeltuin: