Sponsoring

Wij heffen GEEN entree en dat willen we graag zo houden. Dit betekent wel dat er via andere wegen geld moet binnenkomen om de voortgang en vernieuwing te garanderen. Ook hebben we nog tal van wensen en ideeën om de speeltuin nog mooier en toegankelijker te maken.

Wilt u een bijdrage (financieel, materialen) leveren aan de verdere opbouw van onze speeltuin?

Ons bankrekeningnummer is NL74RABO0156369125 of neem contact op via contact.speeltuinhetwipke@gmail.com

De opbrengsten komen volledig ten goede aan activiteiten en de verdere inrichting van de speeltuin.

Vrienden van Speeltuin ’t Wipke

Wij danken de volgende bedrijven/organisaties voor hun steun aan onze speeltuin

https://www.speeltuinhetwipke.nl/vrienden-van-het-wipke/