Collecte 2020

Deze week zouden vrijwilligers van onze speeltuin langs de deuren gaan in Oirsbeek voor onze jaarlijkse collecte. De collecte gaat dit jaar helaas niet door. Mocht u ons toch op veilige afstand willen steunen, ons bankrekeningnummer is NL74RABO0156369125 of neem contact op via contact.speeltuinhetwipke@gmail.com. De opbrengsten komen volledig ten goede aan activiteiten en de verdere inrichting van de speeltuin. Iedere bijdrage groot of klein is heel erg welkom en wordt zeer gewaardeerd. Namens de kinderen van Oirsbeek bedankt!!

Ons 25 jarig bestaansfeest zullen we in 2021 vieren.

Kijk op Facebook en onze website voor alle regels, openingstijden en actuele informatie.