Collecte

Eén week per jaar komen de vrijwilligers van onze speeltuin langs de deur in Oirsbeek voor onze jaarlijkse collecte. Alleen met uw bijdrage kunnen we de speeltuin in stand houden en de toegang gratis blijven aanbieden.

Mocht u onze collectant gemist hebben, geen geld in huis hebben of ons op veilige afstand willen steunen, ons bankrekeningnummer is NL74RABO0156369125 of neem contact op via contact.speeltuinhetwipke@gmail.com. De opbrengsten komen volledig ten goede aan activiteiten en de verdere inrichting van de speeltuin. Iedere bijdrage groot of klein is heel erg welkom en wordt zeer gewaardeerd. Namens de kinderen van Oirsbeek bedankt!!